Stalas, prie kurio susirenka visi šeimos nariai, – neatskiriama šeimyninio gyve­nimo virtuvėje dalis. Praktiška virtuvėje pastatyti valgomąjį stalą ne tik todėl, kad nereikia toli vaikščioti, valgomasis stalas virtuvėje tampa ta vieta, kur visi susi­renka.

Vaikai čia gali žaisti arba ruošti namų darbus, čia vaišinami svečiai, čia paval­giusi šeimyna lieka pabendrauti. Kaimiškas stilius sukuria puikias sąlygas betarpiškam buvimui drauge, ir tai yra viena iš esminių priežasčių, kodėl šis sti­lius šimtmečius vis dar populiarus. Kai­miškas stilius, priešingai negu itin stilin­gas būstas, kuriame baisu žengti žingsnį, kad nesugadintume meno kūrinio, arba kuriame blizga lakuoti ir stiklo paviršiai, ant kurių lieka net mažiausi pirštų at­spaudai, labai „patogus” būsto šeiminin­kams, ypač jei jie turi vaikų ar naminių gyvūnų. Čia nėra ko bijoti gyvenimo žy­mių, jos sudėtinė stiliaus dalis. Gyvenimas kaime – tai ir žemėti batai, ir nuo lietaus permirkę drabužiai, todėl kai­mo gyventojai rinkosi tokias medžiagas nesunkiai prižiū­rimos.

Neseniai vienas žurnalas išspausdino vienos reprezentacinės apklausos rezulta­tus, kurios metu respondentai turėjo atsa­kyti į klausimą: ,.Kada gerai jaučiatės?”" Daugiausia – 67% – žmonių atsakė: „Ta­da, kai jauku”, 56% antroje vietoje pami­nėjo „harmoniją”. Tad nėra ko stebėtis, kad kaimiškas stilius toks mėgstamas.