Įrenginėdami būstą, neperpildykite kam­barių atskirais baldais. Įvairių formų ne­vienodo dydžio baldų rinkinys atrodo ne­tvarkingai. Verčiau rinkitės vieną didelį keletui funkcijų tinkamą baldą, pavyz­džiui, lentyną, kurioje galite pastatyti te­levizorių, garso aparatūrą, knygas, įvai­rias smulkmenas ir netgi įrengti rašomąjį.

Visi už komodą aukš­tesni baldai rėžia aki. Iš esmės galioja svarbiausias principas: netvarkingas mišinys nepageidaujamas. Kuo aiškiau ir taisyklingiau suskirstytas kambarys, tuo jis atrodo erdvesnis. Gyvumo teikia kam­baryje gyvenantys žmonės, taip pat laik­raščiai, indai ar vien tik gėlės.

Ir ant sienų turėtų būti ideali tvarka. Sienos turi būti ramių spalvų ir tolygiai apipavidalintos. Nederėtų ant jų netvarkingai prikabinėti mažų paveikslų. Net jei būtinai norite ant sienų iškabinti gau­sybės giminaičių nuotraukas, pagalvoki­te, kaip jas būtų galima tvarkingai išdės­tyti. Pavyzdžiai, visas nuotraukas galite įrėminti vienodais rėmeliais arba suka­binti taip, kad jų apatinis kraštas būtų viename lygyje. Tai suteiks kambariui ra­mumo, o ir nuotraukos atrodys įspūdin­giau.